USMC Semper Fidelis

 

 

USMC Semper Fidelis (1)

 

We few, we happy few, we band of brothers;
For he today that sheds his blood with me
Shall be my brother; be he ne'er so vile,
This day shall gentle his condition;
And gentlemen in England now abed
Shall think themselves accursed they were not here,

W. Shakespeare, Henry V, IV, iii

 

 

Large mass of young Turkish people commonly scrutinize events and phenomena by writing in Ekşi Sözlük (https://eksisozluk.com/marine-corps--268734) from their point of view. The best example for this is their analysis on USA Marine Corps. They put forward many positive remarks on this topic, namely on the Marine Corps.

 

Lets state some of them:

1- “semper fi is one of the simplest and most clear latin term that I like, I already know two latin term in total, one of them is semper fi, not something to exaggerate. Even so if you ask me “why I like it?”, it influenced my childhood so much-... it is a reminiscence in my soul that I should confess that it is an expression of honor, pride, loyalty...”

 

2-   “Although Marine Corps is subject to USA Navy Forces, in practice, it is equal to and it acts independent from other three forces (land forces, navy, air forces). Semper fi is motto of the Marine Corps. Semper fi motto is in the tattooes on the arms of most marines, and it is written just below the globe and anchor symbol of the Marine corps.

 3-      “Meaning of semper fi is that every soldier in the marine corps are a part of an eternal family. We all are blood brother and we will always be loyal to our duty, to each other, to our troop, to our army, to our country...”

 

4-     “Now that slogans, mottos and idioms are mentioned, although is is not an official slogan, “once a marine, always a marine”slogan is very popular among the Marine Corps...”

 

5-      “...marine corps members are quite sensitive on their slogans, they are not open to jokes regardless of funniness of your humour. Saying “semper fi” snidely in a place where there is marine, implying “what a ridiculous expression” are enough for that irrespectful person to have a strong beat-up.”

 

6-      “ ...therefore do not ever ridicule “semper fi”, even do not mention it, leave marines alone, they already have a stressful job. Those who watched Black Hawk down may remember, everyone in that operation was marine. 283 soldiers who died in the Beirut terrorist attack in 1983 were all marine. As you see it is not an easy job.”

 

7-    “... Its complete form that is used by USMC is saepius exertus, semper fidelis, frater infinitas. Is means “often tested, always faithful, brothers forever”. They say semper fi instead of saying all. Its complete form is written in below the USMC insignia at the the 1st rec bat education building California. A marine is always a marine even though his tenure ended.”

8-     “...this motto is one of the first three things that trainee soldiers see, the others are “only two things are certain, death and taxes, and we are no taxman” and “all gave some, some gave all”.”

XXX

My favourite definition among all of these is that “always loyal, brother forever”. I witnessed that Fraternity members in the universities in the USA feel a very similar feeling. I observed that those who are accepted to Fraternity are in the the same feelings and behaviours with the marines. I even determined that they live with the Semper Fi principle after their retirement.

 

In a sense, I believe those who were Fraternity members when they were young university students in the USA are lucky like the marines who left USMC. From a different point of view, we can say that those who tasted fraternity life are ideationally and mentally identified with the same feelings throughout their lives till their death.

 

This belief of mine is grounded on the judgement of a young US Marine that I quoted in my last book “Çöküşün Anatomisi” in the article “Crux of the US Capitalism and the US Marines---Semper Fidelis”. He says that “I left home at 18. I learned to kill another human being before I even learned to do my taxes. I learned how to care about someone else's life, more than my. I have friends in college and I have friends in Afghanistan. My friends in college go home for summer, my friends in Afghanistan haven't come back. I wrote my own will at 19. I don't get enough sleep most nights. I don't know the next time I will see my family. I don't know when I may go home. I don't know much really. But I know one thing... I have 160.000 brothers out there, And they make it all worth it.''

COSKUN URUNLU

25.04.2016 

 

 

 

USMC Semper Fidelis

 

   

Bir avucuz, bir avuç talihli silah kardeşiyiz;

Çünkü bugün benimle birlikte kanını dökecek herkes

Kardeşim olacak; soyu ne kadar mütevazı olursa olsun,

Bugün hepsine soyluluk kazandıracak;

Ve bugün İngiltere’de yataklarında yatan soylular,

Burada olmadıkları için kendilerine lanetler yağdıracaklar.

-----------------------------------------------------------

W. Shakespeare, Henry V, IV, iii

 

Türkiye'de halkın genç kitlesi yaygın olarak  kendi görüşlerine göre olay ve olguların irdelenmesini Ekşi Sözlük (https://eksisozluk.com/marine-corps--268734)’te yazarak anlatmaktadırlar. Buna en güzel örnek ABD Deniz Piyadeleri Birliğindeki (USMC) unsurları analiz etmiş olmalarıdır. Bu konu hakkında yani USMC hakkında birçok olumlu görüşler ileri sürmektedirler.

Bunlardan bazılarını belirtelim:

1.    "Semper fi en sade, en duru, en sevdiğim latince terimlerden biridir, zaten topu topu da iki adet latince terim bilirim, biri semper fi, abartılacak bir şey değil. yine de "neden ki bu sevdan?" diye soracak olsanız, herhalde çocukluğuma damgasını vurmuş - ...her hafta üçer beşer tane kiraladığım karate filmlerinden ruhuma yadigar kalan ve itiraf etmeliyim ki oldukça hastalıklı bir şeref, onur, sadakat anlayışının dışavurumu olsa gerek…"

2.    " silahlı kuvvetler hiyerarşisine göre ABD deniz kuvvetlerine bağlı olsa da, pratikte diğer üçüne (kara, deniz ve hava kuvvetleri) eşit ve özerk bir kuvvet olarak hareket eden marine corps'un (deniz piyadeleri) sloganıdır elbet. birçok marine'in kolunda görebileceğiniz dövmelerde, marine corps'un simgesi olan "küre ve çapa" (globe and anchor) ambleminin hemen altında yer alır semper fi mottosu."

3.    "semper fi'in içerdiği anlam ise "marine corps'a giren her piyade artık ebedi bir ailenin parçasıdır. hepimiz kan kardeşiyiz ve de görevimize, birbirimize, birliğimize, ordumuza, vatanımıza (vs, vs.) ebediyen sadık kalacağız” gibi bir şeydir...”

4.    "söz sloganlardan mottolardan deyim ve atasözlerinden açılmışken belirteyim, resmi sloganları olmasa da "once a marine, always a marine" deyişi de "the corps"  üyeleri arasında çok popülerdir ..."

5.    "…marine corps üyeleri bu sloganları konusunda çok hassastırlar, espriniz ne kadar komik olursa olsun kesinlikle şaka kaldırmazlar. bir marine'nin olduğu bir ortamda alaycı bir tavırla "semper fi" denilmesi, "ne salak bir laf bu" şeklinde makaraya alınması bile, konu mankeni yavşak kişinin okkalı bir dayak yemesi için yeterli olacaktir."

 

6.    "...o yüzden siz siz olun, "semper fi"'yla dalga geçmeyin, hatta ağzınıza bile almayın, marine'leri rahat bırakın, zaten yeterince stresli bir meslekleri var. black hawk down'u seyretmiş olanlar hatırlayabilir, o operasyondakilerin hepsi birer marine idi. 1983 Beyrut terörist saldırısında ölen 283 askerin de hepsi marine idi keza. kolay iş değil, takdir edersiniz."

 

7.    "...  USMC tarafından kullanılan tam hali saepius exertus, semper fidelis, frater infinitas'dır. "hep test edilen, daima sadık, sonsuza kadar kardeş" anlamına gelir. hepsini söylemek yerine semper fi derler. california'daki 1st rec bat eğitim binasında tam hali usmc insigniası altında yazar. görev süresi bitse de, bir marine her zaman marine kabul edilir.

8.     " …eğitim alan askerlerin göreceği ilk üç şeyden birisi bu mottodur, diğerleri ise "only two things are certain, death and taxes, and we are no taxman" ve "all gave some, some gave all"dur.

XXX

Bu tanımlar arasındaki en  beğendiğim tanım şudur: "daima sadık, sonsuza kadar kardeş" tanımıdır." Ben bu anlayıştaki marine'lerin hissettiğine çok yakın bir duyguyu ABD Üniversitelerindeki Fraternity üyesi öğrencilerin hissettiğine tanıklık ettim. Bu  fraternity’lere kabul edilmiş olarak yaşayanlar USMC'de yaşamış olanlar ile aynı duygu ve davranışlar içinde olduklarını gözlemledim. Hatta onların da emekli olduktan sonra dahi Semper Fi yaklaşımları içinde yaşadıklarını saptadım.

Bir bakıma da gençliklerinde üniversite hayatını Fraternity  üyesi olarak yaşamış olanların da USMC'den ayrılan Marineler ile yaşamlarında şanslı bireyler olduklarını sanıyorum. Başka bir açıdan da şunu söyleyebiliriz: fraternity hayatını tatmış olanların da hayatları boyunca ölene kadar her saniyede USMC üyelerinin tattığı duyguları USMC'den biri olmamış olmasına rağmen düşünsel ve ruhsal varlıklarında özdeşleşmiş olduklarına inanıyorum.

 

Bu inancımdaÇöküşün  Anatomisi” adlı son kitabımda Crux of the US Capitalism and the US Marines---“Semper Fidelis”  başlıklı makalemde yer verdiğim US Marine Corps üyesi olan genç bir US Marine’in şu yargısı temeldir. Şöyle diyor: Yuvamdan 18 yaşında ayrıldım. Vergilerimi nasıl hesaplayacağımı öğrenmeden önce yaşayan bir insanı nasıl öldüreceğimi öğrendim. Kendimi korumayı öğrenmeden önce başkasının hayatını nasıl kollayacağımı öğrendim. Üniversiteye giden arkadaşlarım yazın evlerine giderler, Afganistandaki arkadaşlarım geri gelmezler.19 yaşıma geldiğimde vasiyetimi yazdım. Birçok gece yeterli uyku alamıyorum. Bir dahaki sefer ailemi görecek miyim bilmiyorum. Evime ne zaman gideceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok şey bilmiyorum. Fakat tek bir şey biliyorum... Orada 160.000 kardeşim var ve onlara değer.”

 

  

 

COŞKUN ÜRÜNLÜ

25.04.2016 

 

(1) Birinci kısım ikinci kısmın bire bir tercümesidir.

 

 

 

 

 

 

Yorum Yaz | Makaleyi Yazdır