Ali Nejat Ölçen - AKP’nin Yasa Tasarısı Hakkında

AKP’nin Yasa Tasarısı Hakkında

 


18’İNDEN KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARA TECAVÜZÜ EVLİLİĞE BAĞIŞLAYAN YASA ÇAĞDAŞLIĞA ve İSLAMIN KUTSAL KİTABINA TERS DÜŞMEKTİR

AKP İktidarının 6 Milletvekilinin hazırlayıp TBMM Genel Kurulunda görüşülmesini  istediği yasa teklifi, açık anlamıyla İslam dininin kutsal kitabındaki temel ayetlere karşı çıkmak, ters düşmek demektir.

Böyle bir yasayı hazırlayamaz, eğer temel hak ve özgürlüklere saygı duyan İslam dinine inanmış iseler.

1-Bakara Suresi 221’nci Ayetine göre,  müşrik kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyi yasaklayan kurala, çocuk yaşındaki kız çocuklarının  ilerde müşrik olmayacaklarını kim tahmin edebilir, çocuk yaşındaki tecavüzün ezgisi altındaki psikolojik ezgi sonucu .

2-Rum  Suresi 21’nci Ayeti Sizin için nefislerinden zevceler yarat mış,kendilerine ısınır aranızda sevgi ve bir merhamet yarat mışızdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için ayetler vardır, deniyor Nisa Suresi’nin çok sayıdaki Ayetleri bunun örneğini olusturuyor!

3-Nisa Suresi’nin 6’ncı Ayeti Yetimleri evlenme çağına gelinceye kadar gözetip deneyin onların rüşte erdiklerini gördüğünüzde hemen mallarını kendilerine teslim edin. AKP’nin 6 Milletvekiline soruyoruz: Yetimlerin evlenme çağına gelinceye kadar onların koruyuculuğu sizleri  niçin  ilgilendirmiyor?

4-Nisa Suresi’nin 9’ncu Ayeti Kendi arkalarında elleri ermez, güçleri yetmez aciz bir zürriyet bıraktıkları takdirde  korumanız gerekmezmi ey 6 AKP milletvekili. Vicdanınızı çocuk şehvetine kurban ettiğinizin farkında mısınız ve İşte Nisa Suresinin 30’ncu Ayeti:Her kim tecavüz ederek zulmederek bunu yaparsa yarın onu cehennem ateşine yaslayacağız,diyor. Toprak altına girdiğinizde yolunuzun sonunun ateş olacağını  düşündunuz mu!

5-Nisa Suresinin 27’nci Ayeti’ni hatırlarmısınız AKP’nin 6 milletvekili:Allah tevbekar olduğunuzu görerek size nazar buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardından koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı istiyorlar.

Sözüm sizleredir hazırladığınız yasa önerisiyle küçük kız çocularının peşinden koşan şehvet düşkünleri sizlerin yamulmanızı sağlıyorlar

Buradan Adalet Bakanına ve R. T. Erdoğan’a sesleniyorum. Bir kez olsun Nisa Suresi’nin 58’nci Ayetine saygı duyarak: İNSANLAR ARASINDA ADALETLE HÜKMEDİNİZ!

 


Ali Nejat Ölçen

 

Yorum Yaz | Makaleyi Yazdır