AB’den Direktif Alan Ecevit’in 57.Hükümeti

AB’DEN DİREKTİF  ALAN ECEVİT’İN 57.HÜKÜMETİ

Türkiye Cumhuriyetimizin tarihsel yürüyüşünde son derece  üzüntülü bir gerçek olguyu  açığa çıkaran Dr. Ali Nejat Ölçen, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in TC Hükümetinin  Başbakanı olarak imzaladığı bir eylemi açığa sergilemiştir. Bu yazısında temel sonucu şöyle ifade etmektedir;

T.C.Merkez Bankasının Hazine’ye avans vermemesinin yaratacağı nakit gereksinimi nasıl karşılanacak? O Kararnamede  Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı ve 15 adet Milliyetci Hareket Partisinin Devlet Bakanı  var. Vatan Partisinde yer alan  Yaşar Okuyan Çalışma Bakanı. Bunların tümü milliyetçi geçinir. Hiç birisi böylesi onursuzluğa  (Bakan olmaları  olabilmek için)  sessiz kalmış, karşı çıkmamıştır! AB’den direktif almaya nasıl da boyun eğmişler. Ve de CHP’nin Karaoğlanı, DSP Genel Başkanı olarak AB’ye üye olmadan AB’den Direktif almaya nasıl razı olabilmiş!  

Coşkun Ürünlü

XXX

Ali Nejat Ölçen

T.B.M.M’nde Başbakan Bülent Ecevit 28.5.1999 günü 57.ci Hükümetin programını sunarken bir tümcesi önemliydi:  Avrupa Birliği’ne öteki üyelerle eşit koşullarda üye olmayı savunurken şunları vurgulamıştı:

Avrupadaki bütünleşme süreci içinde yerini alacak olan Türkiye,bunu gerçekleştirirken ulusal hak ve çıkarlarını her zaman titizlikle gözetmeye devam edecektir,diyordu.

Fakat  acaba Kemal Derviş’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu 2001  yılının  24 Mart’ında 738 sayfa tutarındaki  Avrupa Birliği Muktesebatının Üstlenilmesi Kararnamesi’nde ulusal hak ve çıkarlarımızı Ecevit’in 57.Hükümeti koruyabildi mi?
Görelim:

.Sayfa 36’de AB Direktifleri kapsamındaki diğer konudaki çalışmalar, teknik servis hizmeti verilmesi yönünde devam edecektir,deniyor. AB’ye üye olmadan kapısının önünde bekletilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti AB’den direktif alacak kadar onurunu koruyamıyor.
.Sayfa 37’de AB Direktifleri ile bunların Türk mevzuatındaki karşılıklarının hazırlanacağı belirtiliyor. Bunu da AB’nin direktifleriyle yapıyor.
.Sayfa 37’de AB’nin şarap, doğal köpüklü şarap, sunî köpüklü şarap için AB Direktifleri kapsamında 1.5 yıldır çalışma yürütülmekte imiş.
.Sayfa 75, AB Direktifleri dikkate alınarak uyumlu Oyuncak Yönetmeliği Taslağı hazırlanmış..
.AB Direktifleri dikkate alınarak yeni bir Türk Ticaret Kanunu Taslağı hazırlanacak mış!

Kemal Derviş’in Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu 57.Hükümetin  Kararnamesinde böylesi yüzlerce önlemler, AB’ye kabul edilmeden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, AB Direktifleriyle AB’nin Müktesebatını üstlenmeye boyun eğiyor. Bakınız neler yazılı bu kararnamede;

.217.sayfasında AB Anlaşması gereğince T.C.Merkez Bankası Hazine’ye avans vermeyecek  ve
.Sayfa 240’da DİE’nin ürettiği tüm istatistikler Eurostat ve AB Konseyi norm ve kurallarına uyum sağlayacak,deniyor.

Ekonominin iki can damarının usul ve yöntemlerini nasıl değiştirilebiliriz. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) bugüne kadarki uzun dönemli verilileri yöntem değişikliğine uğradığında aradaki kopukluk nasıl sağlanacak? T.C.Merkez Bankasının Hazine’ye avans vermemesinin yaratacağı nakit gereksinimi nasıl karşılanacak? O Kararnamede  Devlet Bahçeli Başbakan Yardımcısı ve 15 adet Milliyetci Hareket Partisinin Devlet Bakanı  var. Vatan Partisinde yer alan  Yaşar Okuyan Çalışma Bakanı. Bunların tümü milliyetçi geçinir. Hiç birisi böylesi onursuzluğa  (Bakan olmaları  olabilmek için)  sessiz kalmış, karşı çıkmamıştır! AB’den direktif almaya nasıl da boyun eğmişler. Ve de CHP’nin Karaoğlanı, DSP Genel Başkanı olarak AB’ye üye olmadan AB’den Direktif almaya nasıl razı olabilmiş!

Kararnamenin 255. sayfasında Avrupa Birliği Resmî gazetesinin tüm detayları ile tercümesinin yapılması kısa dönemin hedefi olarak saptanmıştır, deniliyor! AB müktesebatı ile  Türk mevzuatı karşılaştırılacak ve gereken değişikler yapılacakmış! Yani Avrupa Birliğine girmeden  onun uydusu ve kopyası olmak bugün de devam ediyor !

Türkiye’mizde  Mustafa Kemal Atatürk’ün Devleti kimlerin elinde!
Böyle olamaz, tez elden  çare buluna. 28.10.2017
Dr.Ölçen

Yorum Yaz | Makaleyi Yazdır