Sorulmamış Sorular

Sorulmamış Sorular 

 

Bu e-mail Bekir Coşkun'un 15 Nisan 2003 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Sorulmamış Sorular" başlıklı makalesine cevaben yazılmıştır. Bu makaleye aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.
http://www.hurriyetim.com.tr/archive_articledisplay/0,,sid~9@nvid~255582,00.asp

From: Coskun Urunlu
To: bcoskun@hurriyet.com.tr
Sent: Tuesday, April 15, 2003 9:14 AM
Subject: sorulmamış sorular


Sayın Coşkun,
Bunun temel nedenleri 1- Islamda özgür düşüncenin dayanağı olarak akıl yerine, "inanç"hakim kılınmıştır. Eğer ben aklı ön plana alırsam "inanç" akıl karşısında dayanamayarak temellerini yitirir. 2- İslamda akla dayalı reform da yasaklanmıştır. Bu yasak taa 11. yüzyılda "tefsir kapısı kapanmıştır" fetvasıyla mühürlenmiştir. 3- İslamda "dünya nimetleri" hemen hemen lanetlenmistir ve tüm insanlar yüzyıllardır din adamlarının telkin ve direktifleriyle sadece "ahirette cennet" vaadiyle yaşamaktadırlar.

Türkiye özelinden örnek verirsek bu daha da açık bir hale gelir; Menderes döneminde başlayıp, Demirel döneminde(kırk yıl) kösteklenen laiklik Özal döneminde "tevhidi tedrisat" kanunu ayaklar altına alınarak parça parça edilmiştir. Turgut Özal imam hatip kökenlilere üniversite yolunu açmıştır. Bu İmam hatip kökenli olanlardan Üniversite diplomalılara bakınca onların olaylar arasında irtibat kurma yeteneklerinin ve olayların gelecekte alabilecegi yön ve şekilleri önceden tahmin etme yeteneklerinin olmadığını görebilirsiniz. Bunlar "neden-sonuç" ilişkisini kurma yeteneklerini köreltmişlerdir. Diğer bir deyişle bunları incelemeğe aldığınız anda aklı esas alan "laik" yapı ile inancı esas alan "dini" yapı arasında derin ayrılığı görebilirsin. Batı uygarlığında da bunu görebilirsiniz; aklı esas alan Aglo-Saxon kampındaki ülkeler ile dinsel baskı altında kalmış olan Franco-Roman ülkelerin teknolojik gelişmişlik düzeylerinin farklılıklarına ya da insan haklarındaki davranış farklılıklarına bakınız.

Din, toplumlara hakim olduğu zaman her zamanki aklı yasaklayıcılığı ile geriligin temel nedeni olmuştur ve olmaya da devam edecektir.

Saygılarımla

Coşkun Ürünlü

 

Yorum Yaz | Makaleyi Yazdır