AKP'nin Kapatılması Talebinin İlk Aşamadaki Sonuçları Neler Olabilir ?

AKP'nin Kapatılması Talebinin İlk Aşamadaki Sonuçları Neler Olabilir?

Savcılığın,

A.    AKP’nin kapatılması isteği

B.    Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis eski Başkanı ile 71 AKP üyesine siyaset yasağı getirilme
talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmasının sonucunda şunlar olması beklenebilir:

1.    Amerika’nın ılımlı islam projesi durdurulmuştur.

2.    Kürt sorunun Avrupa Birliği ve Amerika’nın öngördüğü şekilde çözümlenmesi engellenmiş ve Başbakan’ın Siirt gezisinde bu yönde söz verme düşüncesinin temeli yok edilmiştir.

3.    Barzani ile pazarlık yapılması engellenmiştir.

4.    Dick Cheney’in Afganistan’a asker gönderilmesi önerisinin  iletilmesi anlamsız kılınmıştır.

5.    Askeriyenin AKP’nin kapatılması isteğinde rolü sıfırdır

6.    CHP’nin türban yasağını kaldıran Anayasa değişikliğinin iptal edilmesi artık hemen hemen kesindir

7.    Kırsal kesimden alınan oylarla gelinen siyasal iktidar sahiplerinin yaşadıkları kentsel çevrede yaşamaları imkansızdır. Sosyolojik realitesi kendini tekrar ispat etmiş ve “survival of fittest” kuralı hükmünü ifa etmiştir.

8.    Yabancılara toprak satma yolunu kapatmış olan mahkeme kararının yeniden ihdası engellenmiş ve Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan bugüne dek korunan ülke topraklarının mülkiyetinin yabancılara devri engellenmiştir.

9.     Kadrolaşma hareketinin hızlandırılması yoluyla AKP’nin Anti-Kemalist kollarının ve hücrelerinin kuvvetlendirilmesi durdurulmuştur.

10.                       AKP propagandistlerinin medyada sinsi sinsi Atatürke ve Atatürkçülüğe karşı yürüttükleri (Bknz: http://urunlu.com/gorusler/irticavelaiklik.html) ve son günlerde pervasızca açıktan hücuma başladıkları Anti-Kemalist ataklarının etkileri zayıflamıştır.

11.                       Türkiye Cumhuriyeti’nin Laik Anayasal düzeni korunmuştur.

15 Mart 2008
Coşkun Ürünlü

 

 

Yorum Yaz | Makaleyi Yazdır