Coşkun Ürünlü Kişisel Web Sitesi
Coşkun ÜRÜNLÜ
Arşiv
Kitaplar
Çöküşün Anatomisi
Nereden Nereye Bu sitemde yayımladığım makalelerimden seçtiklerimi yukarıda görselleri bulunan kitaplarımda yayımladım.
Arşivde Ara
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
 Ziyaretçi Sayısı: 1124325
Önsöz

"Programlarımızın ilkesi şu iki esastır:
  1.Tam Bağımsızlık
  2.Kayıtsız Şartsız Ulusal Egemenlik
  Birinci ilkenin ifadesi Misak-ı Millidir.
  İkinci ve hayati olan ilkenin beyanı, Anayasadır."
                                             Mustafa Kemal ATATÜRK

 

Bu siteyi yayınlamamın temel amacı tarihsel bir perspektiften Turkiye ekonomisinin gelişimini, bu gelişimi köstekleyen unsurları ve bu unsurların ortadan kaldırılabilmesi için alınması gereken önlemlerin neler olduğuna ilişkin görüşlerimi belirtmektir.

Tarihsel gelişim sonucunda Türkiye'nin ulaştığı bugünkü sosyo-ekonomik yapı, ne yazıkki büyük Atatürkün öngördüğü "muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak" ilkesinden giderek uzaklaşıldığını göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 18. yüzyılın ortalarına kadar süren gelişmenin duraksamaya sonra da gerilemeye dönüşümünün temel nedeninin 16. yüzyılda İngiltereye bahşedilen kapitülasyonlar ile bu kapitülasyonların ve verilen diğer tavizlerin 1838 Ticaret Sözleşmesi kanalıyla Osmanlı İmparatorluğunun "sanayi devrimini" gerçekleştirememesidir. Osmanlı İmparatorluğunun sömürgeleştirilmesi ve zamanın İngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston'un "Türk sanayi muhakkak surette geri bıraktırılmalıdır" direktifi ile İmparatorluğun çöküşü 1920 li yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarak bağımsız bir ülke haline getirme çabasına kadar sürmüştür.

1920 -1950 döneminde uygulanan ama ne yazık ki 1950 li yıllarda Kemalist politikaların terk edilerek batının neo-emperyalizmine saplanarak Türkiye'nin aynen Osmanlı İmparatorluğunda olduğu gibi 2000 li yıllarda Duyun-i Umumiye sistemine doğru gerilemesi ve 2001 yılında tıpkı Osmanlı İmparatorluğundaki "Muharrem Kararnamesi" gibi iflas bayrağının çekilmesine ramak kalmışken ABD'nin kendi çıkarlarının gereği olarak IMF kanalı ile Türkiye'ye nefes aldırmasına kadar bu gerileme ne yazıkki devam etmiştir.

Bu sitede Osmanlı İmparatorluğunu çökerten Mustafa Reşit Paşanın imzası ile tarihe geçen 16 Ağustos 1838 de imzalanan İstanbul Ticaret Sözleşmesinin Türkçe'ye çevirdiğim tam metnini İngilizce asılları ile birlikte sunmaktayım. Bundan tam dört yıl sonra 29 Agustos 1842 de Nanking Sözleşmesiyle Britanya emperyalizmi, Çin'i ancak "afyon savaşı" ile yerle bir ederek ve binlerce kişiyi katlederek serbest ticareti kabule sürükleyebilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu tarihinde "Büyük" lakabı ile anılan Mustafa Reşit Paşa ise koca bir impartatorluğu yıkıma sürüklerken Saltanata mali kaynak bulma derdindeydi. İşte bu anlayışla imzalanan 1838 Ticaret Sözleşmesi günümüze kadar süren etkisiyle son derecede önemli bir belgedir.

Sitemizde 1961 tarihinde kurulan Devlet Planlama Teşkilatının planlı ekonomiye geçişini ve 1980 tarihine kadar Özal dönemindeki planlı dönemden vazgeçilene kadar Türkiye ekonomisi hakkında neler oluştuğunu nerelerde yanlışlar yapıldığını,nerelerde ilerlemeler kaydedildiğini anlatan ve o zaman döneminde Milliyet, Cumhuriyet ve diğer mahalli gazatelerde yayınlanmış bulunan ve ekonomik oluşumları analiz eden çeşitli makalelerim ile DPT yayınları arasında yeralan çeşitli araştırmalarımı, bazılarını kısaltarak bazılarını ise güncelleştirerek burada yayınlamaktayım.

Turgut Özal dönemiyle uygulanmaya başlayan sosyo-ekonomik politikalar 2001 yılına kadar plansız bir gelişme modeli olarak belirmiştir. Bu durum ise tıpkı 1950-1960 dönemindeki gibi Türkiye ekonomisinin bunalıma düşmesine yol açmıştır. Bu bariz olarak 2001 iktisadi bunalımlarında ortaya çıkmıştır.

1995 yılında Avrupa Gümrük Birliği Antlaşmasının imzalanması tıpkı 1838 Ticaret Sözleşmesi gibi batılı devletlere büyük imkanlar tanımış, bu antlaşmanın karşılığında 1963 Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Katma Protokol hükümlerini Avrupa uygulamaktan kaçınırken (mesela işgücü serbest dolaşımı) Ekonomik Topluluğa tam üye olmak için bu güzel fırsat heba edilmiş ve bu günkü içler acısı "Avrupaya yalvarma" durumu getirilmiştir.

Kısaca sitemizde eski bir Plancı olarak güzel yurdumuzun büyük Önder Atatürkün gösterdiği batı uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı nelerin engellediğini ve bu engellemelerin ekonomi bilimi açısından irdelenmesi ve çözüm yolları anlatılmaktadır.

Diğer yandan beliren güncel konulara da zaman zaman temas ederek görüşlerimizi belirteceğiz.

Bu sitenin hazırlanmasında emeği geçen Leyla Tarıkçı'ya teşekkürlerimi belirtmeyi bir görev sayıyorum.

Coşkun Ürünlü